Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory
- Sołeckie 2019-2023
- Samorządowe 2018
- Samorządowe 2014
- Parlamentarne
- Wybory ławników 2014-2018
- Wybory ławników 2020-2023
- Parlament Europejski
- Prezydent RP
- Referendum 2015
- Sejm i Senat

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Parlament Europejski

Uprzejmie informujemy, że Urzędnik Wyborczy w przeddzień wyborów tj. 25 maja 2019 r. będzie pełnił dyżur pod telefonem. Załączniki:

Data publikacji 2019-03-01 14:25:09Informacja PKW o warunkach głosowania w obwodach za granica i na polskim statkach morskich
Data publikacji 2019-03-01 14:24:22Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnospr. w wyborach PE
Data publikacji 2019-03-01 14:25:25Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania
Data publikacji 2019-03-01 14:26:29Informacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do PE
Data publikacji 2019-03-01 14:28:31Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta RP ws. zarządzenia wyborów posłów do PE
Data publikacji 2019-04-25 12:01:10Informacja o stałych obwodach głosowania
Data publikacji 2019-04-26 07:46:25Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW i głosowaniu
Data publikacji 2019-04-26 16:34:46Informacja o losowaniach oraz liczbie dodatkowych zgłoszeń konadydatów
Data publikacji 2019-05-07 07:49:55Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 6.05.2019 w sprawie powołania OKW
Data publikacji 2019-05-16 11:53:54Obwieszczenie OKW we Wrocławiu z 26.04.2019 w zarejestrownaych listach kandydatów do PE w okręgu 12
Data publikacji 2019-05-20 07:42:40Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie aktualnych składów obwodowych komisji wyborczych
Data publikacji 2019-05-23 15:59:07Komunikat RKW z dnia 21.05.2019 w sprawie RKWredaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :